vysielanie

karamba
b.p.m.
demoextáza


hranost
powerplay

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA REKLAMNÝCH SÚŤAŽÍ

Formou je telefonická súťaž o vecné ceny venované zadávateľom s nasledovnou štruktúrou:

  • vyhlásenie súťaže a uvedenie názvu firmy, ktorá venuje cenu do súťaže,
  • výber a vyhlásenie výhercu,
  • uvedenie názvu, činnosti a kontaktu na firmu, ktorá venovala do súťaže výhru.
Súťaže sa môžu vysielať každý deň v relácii "2 a pol" v čase od 1500 - 1900.

OSTATNÉ FORMY PROPAGÁCIE

Podmienky odvysielania reklamných rozhovorov, reklamných oznamov, sponzorstva relácií alebo iné špecifické požiadavky konzultujte prosím s obchodným oddelením Rádia Ragtime.