vysielanie

karamba
b.p.m.
demoextáza


hranost
powerplay

Špeciálne služby:
  • fixácia reklamného spotu do presného času + 15%
  • odvysielanie spotu v sólo reklamnom bloku + 30%
Výroba spotu: Internet:

Ostatné formy propagácie

Podmienky odvysielania reklamných rozhovorov, reklamných oznamov, sponzorstva relácií alebo iné špecifické požiadavky konzultujte prosím s obchodným oddelením Rádia Ragtime.