vysielanie

karamba
b.p.m.
demoextáza


hranost
powerplay

Prieskum počúvanosti Rádia Ragtime v Bratislave

 • Prieskum realizovala: agentúra Dicio
 • Termín prieskumu: jún - júl 1997
 • Metóda: štruktúrovaný rozhovor, face-to-face
 • Región: Bratislava
 • Vek respondentov: 14-60 rokov
 • Počet respondentov: 2.458
Údaje sú uvádzané aj v absolútnych číslach v tisícoch osôb prepočítané podľa vzorky v skúmanom súbore respondentov na počet obyvateľov Bratislavy, ktorý bol k 31.12.1995 297 tisíc v danej vekovej skupine (ŠÚ SR).

Rádio Ragtime - Denná počúvanosť v Bratislave (počet je uvedený v tisícoch poslucháčov)
počúval včera9,1%27,0
počúval včera (14-19)17,2%7,0
počúval včera (18-24)22,2%17,0
počúval včera (23-35)10,0%8,0
počúval včera (35-60)1,9%3,0

Profil poslucháča Rádia Ragtime:

 • 36,4% poslucháčov počúva výhradne Rádio Ragtime,
 • medzi poslucháčmi mierne prevládajú muži; 54,4%
 • až 93,7% poslucháčov je vo veku 14-39 rokov; 27,8% vo veku 14-19 rokov, 65,9% vo veku 20-39 rokov,
 • 54,4% poslucháčov žije v domácnosti s priemerným a až 37,2% s nadpriemerným mesačným príjmom,
 • 52,9% poslucháčov sú študenti, 19,2 % pracuje v súkromnom sektore, 8,9% podniká
 • 63,8% má ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, 17% vzdelanie vysokoškolské.

Dôvody počúvania Rádia Ragtime:

 • 37,8% - dobrá hudba,
 • 31,4 % - program a relácie,
 • 24,4% - celkovo výborné, dobrá atmosféra.

Vzťah poslucháčov Rádia Ragtime k reklame:

 • 41,3% poslucháčov Rádia Ragtime si zakúpilo výrobok alebo službu propagované na Rádiu Ragtime resp. odporučilo nákup takéhoto výrobku či služby,
 • 89,8% súhlasilo s výrokom, že „reklama informuje",
 • 83,8% nepovažuje reklamu za zbytočnú.

Charakteristika poslucháčov Rádia Ragtime
Vážená projekcia (Bratislava)
Poslucháči Rádia Ragtime
Rádio Ragtime Bratislava priemer
Pohlavie
muž 54,4% 47,9%
žena 45,6% 52,1%
Vek
14-19 rokov 27,8% 14,7%
20-39 rokov 65,9% 45,6%
40-60 rokov 6,3% 39,7%
Vzdelanie
základné 14,3% 9,5%
stredoškolské bez maturity 4,5% 15,3%
stredoškolské s maturitou 63,8% 48,5%
vysokoškolské 17,0% 23,4%
neuviedol 0,4% 3,4%