vysielanie

karamba
b.p.m.
demoextáza


hranost
powerplay

Doleuvedená mapa predbežne znázorňuje dosah Rádia Ragtime na území Slovenskej republiky. Táto mapa je spracovaná z údajov o teoretickom dosahu (zdroj - Slovenské telekomunikácie, š.p. OZ Rádiokomunikácie) a z meraní uskutočnených Rádiom Ragtime.